Särskilda gåvoområden

Lions Clubs International Foundation (LCIF) kommer nu att kunna hjälpa fler människor än någonsin tidigare. Melvin Jones Fellowship- (MJF) erkännande innefattar nu donationer till fem områden. Donatorer kan nu få erkännanden för MJF och PMJF när de ger sitt stöd till:

  • Område med störst behov: Stödjer alla programområden och ger LCIF flexibilitet att ytterligare stödja initiativ där mer medel behövs eller där behovet är mest brådskande.
  • Katastrof: Gör att LCIF kan styra medel till områden som bäst behöver hjälp efter katastrofer för att ge omedelbar, mindre brådskande och långsiktiga hjälp. Stiftelsen kan omedelbart ge medel till storskalig katastrofhjälp istället för att samla in och dela ut medel över en tidsperiod på veckor eller månader.
  • Syn: Medel som stödjer hundratals synrelaterade aktiviteter, allt från att utrusta synvårdskliniker till att dela ut blindskriftsdatorer till synskadade.
  • Ungdom: Stödjer Lions Quest-programmet och andra initiativ såsom förbättringar av infrastrukturen inom utbildning och program som hjälper utsatta ungdomar.
  • Humanitära behov: Bekostar projekt som uppfyller en mängd olika samhällsbehov inom andra områden än syn, katastrof och ungdom, såsom mässlingprogrammet, vattenbrunnar och yrkesutbildningsprogram för handikappade.

Medel riktade till “Område med störst behov” ger LCIF möjlighet att ge ekonomiskt stöd till valfritt program inom de fyra andra allmänna områdena. Donatorer uppmuntras att ha detta alternativ i åtanke när de skänker pengar.

Begränsningar utanför dessa fem områden respekteras av LCIF, men ger inte erkännande för MJF eller PMJF. En donation som till exempel är öronmärkt för en viss katastrof, såsom en jordbävning eller tornado i en viss region, kan inte ge ett erkännande för MJF eller PMJF.

Lions Clubs International MD101 Sverige