Om Melvin Jones Fellows


Melvin Jones Fellowship är en grundpelare för LCIF, vilken står för 70 % av stiftelsens intäkter. MJF är ett erkänsla för humanitärt arbete och denna hedersbetygelse ges till dem som donerar USD 1 000 till LCIF eller till dem för vilka andra donerat medel. Melvin Jones Fellows får en fin rockslagsnål, en plakett och ett gratulationsbrev.

Placeholder image

Melvin Jones Fellows som donerar ytterligare USD 1 000 till LCIF, eller i vilkas namn USD 1 000 doneras, ingår i Melvin Jones Fellowships progressiva program. Progressiva Melvin Jones Fellows tilldelas en ny rockslagsnål och ett gratulationsbrev för varje ytterligare USD 1 000 i donation. (Den första rockslagsnålen är guldgul och har en diamant. För varje donation på USD 1 000 dollar därefter har nålen ytterligare en diamant.)

För ansökan, använd MJF ansökningsblankett.

Bidrag kan ges av enskilda (även icke lionmedlemmar), klubbar eller distrikt. Bidrag kan ges som engångsbelopp eller med delbelopp på minst USD 100 över en femårsperiod.

Man kan ge bidrag och välja MJF som mottagare vid ett senare tillfälle. Skriv Melvin Jones Fellow som namnges senare på check eller inbetalningskort.

När en enskilda eller en grupps personliga donationer ackumulerats så att en klubb kan utse en mottagare av Melvin Jones Fellowship behöver LCIF givarnas skriftliga medgivande. När en klubbs donationer ackumulerats så att en mottagare kan utses av distriktet, behöver LCIF klubbens skriftliga medgivande. Bifoga sådan dokumentation med den ifyllda MJF-ansökan som skickas till LCIF Donor Services.

Melvin Jones Fellows hedras varje år vid Melvin Jones Fellow-lunchen på torsdagen under den internationella kongressen. Lunchen innehåller normalt även utdelning av utmärkelser till 100 % Melvin Jones-klubbar och enskilda som har stött LCIF samt visning av en LCIF-video.

Vanliga frågor om MJF:

  • MJF etablerades 1973 och det progressiva programmet startade 1986 som svar på Lions önskemål att utöka sitt engagemang för LCIF.
  • Donationer genom MJF står för 70 % av stiftelsens årliga intäkter.
  • Det finns 100 nivåer i det progressiva programmet.
  • Det mesta av de medel som samlades in under den första SightFirst-kampanjen kom genom MJF-donationer.
  • Det finns 281 850 MJF i världen och 50 582 PMJF.
  • MJF-lunchen startade år 1984 och har hållits vid varje kongress därefter.
  • Alla MJF inbjuds till den årliga lunchen och deras namn finns på en roterande datalista över donatorer i MJF-rummet vid det internationella huvudkontoret
  • MJF är LCIF:s högsta hedersbetygelse.
Lions Clubs International MD101 Sverige