Lions 100 år

Uppd 2019-01-21

Ansökningstiden för att söka medel från Jubileumsinsamlingen

Ansökningstiden har gått ut.

Alla insamlade medel har deltats ut till klubbar som ansökt om medel för att genomföra projekt och aktiviteter.

En sammanställning av projekt som har beviljats bidrag

 


Styrelsen för Jubileumsinsamlingen består av:
Lars Palo - ordförande
Elisabeth Voll Emanuelsdotter - vice ordförande
Marie Johansson
Ingegerd Kull Hanses
Björn Wahlenius


Jubileumskommitténs arbetsordning
Rapport från kommitténs ordförande 2017-05-08
PR-paket för jubileumsinsamlingen
Klubbarnas aktivitet för jubileumsinsamlingen
Ansökan om medel från insamlingen
Lions Clubs International MD101 Sverige