Insamling av glasögon

VIKTIGT MEDDELANDE från Vision For All:
Vi på Vision For All har beslutat skjuta upp alla våra projekt till hösten. Vi håller ständigt kontakt med våra samarbetspartner i länderna där vi har planerade projekt och följer utvecklingen.
Med hänsyn till smittorisken och utvecklingen även här i Sverige, har vi svårt att utföra våra vanliga arbetsdagar i Linköping , där vi har lagerlokalen . Därför vill vi be er att inte skicka in flera glasögon till oss, lagerkolalen har begränsat kapacitet och vi kan inte arbeta som vanligt.
Skulle däremot era medarbetare kunna lägga lite extratid nu på att sortera insamlade glasögon , enligt instruktioner på www.visionforall.org  det skulle vi vara oerhört tacksamma för.

I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren "vuxit ur". Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.

Därför togs iniativet till glasögoninsamlingen av distrikt 101 M för ca 25 år sedan. Begagnade glasögon samlades in från hela landet av lionklubbar och skickades till Stefanskolan, Borensberg, som var en optikerskola.
Stefanskolan har upphört med optikerutbildningen, varför multipeldistrikt 101 har skrivit ett samarbetsavtal med den ideella föreningen Vision For All.

Glasögonen som samlas in ska skickas till följande:
Vision For All
c/o Hjärta till Hjärta
Attorpsgatan 10
582 73 Linköping

Vision For All
Folkuniversitetet, ATT: Isak Westerström
Kungstensgatan 45
10239 Stockholm
Tel: 08-789 41 00

Halmstad

Vision For All
c/o Peter Lövin
Folkuniversitetet Resurspoolen
Stenvinkelsgatan 2c 
302 95 Halmstad
Tel: 0736-447718

Mer information om Vision For All hittar du på hemsidan.

Kontaktperson - Lenuta ( Lena) Davidsson  0763-39 78 57

Instruktioner om hur glasögonen ska sorteras

För att underlätta arbetet som läggs ner på insamling och förberedelse av glasögon runt om i Sverige har vi följande instruktioner.

Lions Clubs International MD101 Sverige