Kommittén för hjälpverksamheten

Lions Bragdlejon

Hjälpkommittén skall i samarbete med Parasport/Sverige (tidigare Handikappidrottsförbundet) under hösten utannonsera Lions Bragdlejon.   Detta delas ut till en kvinnlig och en manlig idrottare. De får 20.000:- var, blommor och diplom.
Annonsering sker genom Parasports hemsida och tidning.
Beslut tas vid möte med Parasport i mars. Utdelning sker vid Riksmötet.

Lions Livskvalitépris

Hjälpkommittén skall dela ut Lions Livskvalitépris.
Annonsering sker via Distriktsguvernörerna samt genom annons i Tidningen Lions novembernummer.
Priset kan ges till tre till fyra mottagare.
Samtliga pristagare får en 20.000:-, blommor, diplom samt en lejonstatyett.

Lions Uppmuntringspris

Hjälpkommittén skall även dela ut två uppmuntringspris, ett kvinnligt och ett manligt. Priset består av 5.000 och delas ut av Distrikt/klubb.

Penningpåsen

Penningpåsen är tänkt att vara en finansiell buffert för att säkerställa finansiering av projekt.
1.500.000 skall finnas i ”Påsen”
Beslut om utnyttjande av medel skall beredas av Hjälpkommittén och tillställas AU för beslut. Belopp överstigande 5 basbelopp, upp till 25 % av projektkostnaden, skall beslutas av RM.
Se Handboken sid 77

Katastrofberedskapen

Ordförande är GRO, ledamöter är Hjälpkommittén. Avtal finns med MSB om att vid katastrofer kunna använda Lions tält. Målsättning är att det ska finnas 500 tält i lager. Hjälpkommittén ser till att vid behov beställa nya tält med hjälp av klubbarnas gåvor.
Tälten skall vara blå med Lions logga.
Vid behov kan Katastrofberedskapen besluta att sända medel för att täcka akuta behov. Se Handboken sid14

Lions Clubs International MD101 Sverige