De glömda barnen

Uppd 2019-01-07

Lions decemberkampanj: Hjälp Lions hjälpa de glömda barnen från Syrien och dess grannländer.

Guvernörsrådet har bestämt på sitt sammanträde i oktober att Lions i Sverige och övriga Norden ska göra en gemensam insats för de glömda barnen från Syrien och dess grannländer, en gemensam insamlingskampanj. Pengarna kommer att gå till dels Leif Niord (Lions i Sverige) och hans hustru Nilgun (Lions i Turkiet) hjälpsändningar till flyktingbarn i Turkiet och dels till Einar Lyngar  (Lions Norges) hjälp till flyktingbarn i Libanon.

Insamlingskampanjen ska genomföras nu under adventshelgerna, 1:a, 2:a och 3:de adventshelgerna. Klubbarna ska välja någon av helgerna, minst en, eller alla om man så vill (eller två).

-  Förutom att vi gör en insats för dessa glömda flyktingbarn är det här en chans att göra en gemensam nordisk aktion som kommer stärka oss internt, öka vår stolthet över att vara Lions och ge uppmärksamhet bland allmänheten och i media för det vi gör, säger kampanjledaren Åke Nyquist, distriktsguvernör i 101-B och medlem i LC Tillberga.

Målet för kampanjen är 1 krona per invånare i respektive land. För Sveriges del blir det att samla in 9,5 miljoner och för kampanjen totalt cirka 26 miljoner.

Pengarna skickar klubbarna till distriktskassören, som sedan sänder till multipeldistriktet, in senast 20 december. Därifrån avropas pengar till hjälpprojekten.

Här finns marknadsföringsmaterial till klubbar i form av fölajnde. OBS! Allt material finns bara i digitalt format.

Arkivet

Lions Clubs International MD101 Sverige