Brevpappersmall

Här finns ett "halvfabrikat" i Word att ladda ner, där du själv lägga till sidfot och sedan spara det som mall.

Lions Clubs International MD101 Sverige