Banners

  • Lägg upp en på klubbens hemsida
  • Försök att få de lokala tidningarna att lägga upp en på sina nätupplagor
  • Ha ett banners utbyte med någon annan förening utanför Lions (dvs klubben lägger upp deras banner och de lägger upp Lions banner)

Gör såhär:
högerklicka med musen och spara bannern på skrivbordet eller en utvald mapp.
Kontakta gärna oss om klubben har andra önskemål.
Lions Clubs International MD101 Sverige